Search By:

 • Server Options
 • Manufacturers
Call Now

(66) 2 158 1300

Your Cart
0 รายการ 0
Enter part #
Search

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง

เราบริการส่งสินค้าให้ฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ ZoneSpare (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) 
2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด(ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เราจะแจ้งราคาสุทธิ(รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า เราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาด
เคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น  
3. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงิน
ด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมาที่ sales@ZoneSpare.com ด้วย  
4. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของ ZoneSpare ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน 

การจัดส่งสินค้า

เรามุ่งมั่นที่จะส่งสินค้าให้ภายในเวลาที่เราสัญญา อย่างไรก็ตามอาจจะมีความจำเป็นหรือสุดวิสัยที่ทำให้เราไม่สามารถส่งมอบตามเวลาที่กำหนด เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเราศูนย์บริการ ZoneSpare จะโทรหาคุณและตรวจสอบสินค้าที่สั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดี ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือ ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการส่งสินค้า ก่อนที่คุณจะลงชื่อซื้อสินค้าที่จะส่งมอบ คุณยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นั้นตรงตามความต้องการของคุณและไม่มีความเสียหายใดใด กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เสมอเพื่อเป็นหลักฐานในการรับและจัดส่งสินค้า 

นโยบายการรับคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าหรือขอรับค่าสินค้าคืนได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สําหรับสินค้าขนาดใหญ่ (เกิน 10 กก.) โปรดติดต่อ 081-135-8008 (8:30-17:30) เพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน, สลิป, เอกสารภาษีสินค้า และบัตรรับประกันการคืนสินค้า
 • สินค้าที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมครบทั้งชุด ถ้าหากอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกเปิดออกหรือข้อมูล Serial Number ขาดหายไปทางบริษัทจะไม่สามารถคืนเงินให้กับรายการดังกล่าวได้
 • หนังสือ, เพลง, ภาพยนตร์, วิดีโอเกมส์และซอฟแวร์จะต้องยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่เปิดผนึกและยังอยู่ในห่อพลาสติกของเดิม จึงจะเข้าข่ายขอคืนสินค้า
 • สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนได้ ได้แก่ สินค้าลดราคา, ชุดว่ายน้า, ชุดชั้นใน, เครื่องประดับแฟชั่น, เครื่องสำอาง, น้ำหอม, หนังสือ

การขอรับค่าสินค้าคืน

วิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ส่งกลับจะต้องเป็นแบบเดียวกับตอนซื้อสินค้า โดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าผ่านทางวิธีการดังต่อไปนี้:

 • บริการรับส่งโดย Messenger ค่าธรรมเนียมตามระยะทาง (รับเฉพาะสินค้าขนาดเล็ก ส่งด่วนเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯเท่านั้น)
 • บริการรับส่งไปรษณีย์ไทย หรือบริการรับส่งระบบ EMS ตามที่อยู่ที่ได้รับแจ้งจากหมายเลข 081-135-8008  (โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการจัดส่งสินค้า)

คุณจะต้องมีรายการต่อไปนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก ZoneSpare 

 • ป้ายชื่อและที่อยู่ที่แนบติดมากับพัสดุเดิมพร้อมกับสินค้าที่จะส่งกลับ
 • ใบเสร็จ / ใบแจ้งหนี้แบบฟอร์มภาษี
 • เอกสารหรืออีเมล์ยืนยันการชำระเงิน

หมายเหตุ:

 1. ติดต่อ ZoneSpare ได้ที่ 081-135-8008 ในเวลา 8:30 - 17:30 และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่จะคืนสินค้าพร้อมทั้งเลขที่ใบสั่งซื้อ
 2. ต่อจากนั้นคุณจะได้รับเลขที่สำหรับการคืนสินค้าจากเรา 
 3. คุณจะต้องเลือกวิธีการส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน หรือสินค้าที่ส่งกลับ (สินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ปิดสนิท)
 4. ส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ หรือพนักงานรับคืนสินค้าจาก ZoneSpare
 5. สินค้าที่ส่งคืนจะถูกตรวจสอบและยืนยันว่ายังไม่ได้ใช้งานหรือเปิดผนึก
 6. เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันการรับคืนสินค้า
 7. แจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับค่าสินค้ากลับคืนไปที่บัญชีของคุณ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ยืนยัน
 8. กรุณาให้เวลา 7-10 วันทำการ สำหรับการดำเนินการไปที่บัญชีของคุณ
 9. และ อีก 7 วันทำการเมื่อได้รับค่าสินค้ากลับคืนแล้ว ทางระบบจะคืนเงินไปยังช่องทางที่คุณได้ชำระค่าสินค้าให้เรา
 10. สำหรับค่าจัดส่งและการจัดการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้
SUN Spare
Copyright © 2021 โซนสแปร์. All rights reserved. | Powered by Appanel ®
Designed by spareparts theme on SCBS Engine v.3.6.284.